Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Bireysel Bakım Hizmetleri

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bakım, ailenin temel sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Aile içerisinde verilen bakım hizmetlerinin konuya ilişkin olarak yeterli eğitim almadan veriliyor olması önemli bir eksikliktir. Bu kapsamda yeni oluşan anlayış ve bu doğrultuda hazırlanan yasal düzenlemeler göz önüne alındığında bakım hizmetlerinin kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılması ihtiyacı doğmuştur.
Kuruluşumuza kabulü yapılmış olan engelli vatandaşlarımıza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde bakım hizmeti alanında uzman bakıcı personeller tarafından bakım hizmeti sunulmaktadır. Bakım hizmetlerimiz günlük bakım, kişisel bakım, temizlik ve güvenlik,egzersiz, beslenme gibi ana başlıkta toplanan bir bütündür. Bakım hizmetleri kişinin insan onuruna yaraşır bir biçimde hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan fiziksel hizmetleri kapsamakta olup; kişinin tırnaklarının kesilmesinden, burun kulak temizliğinin yapılmasına, tehlikelere karşı korunmasına ve gözetilmesine kadar olan yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasının planlanması ve takip edilmesini içermektedir.
Engelli bireyin; engeli ,hastalıkları kişisel özellikleri dikkate alınarak engellinin bakımı için kuruluşumuza yerleştirilmesi sonrası, meslek personeli tarafından hazırlanan Bireysel bakım planları doğrultusunda uygulanır ve aşağıdaki;

Günlük Bakım

Göz sağlığı ve temizliği

Burun Temizliği

Kulak sağlığı ve temizliği

Yüzün ve boynun temizliği

Ağız ve diş temizliği

El ve ayak sağlığı ve temizliği

Tırnakların kesilmesi

Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması

Sürgü ördek bez değişimi

Kişisel Bakım

Cilt sağlığı ve bakımı

Saçlarının bakımı

Saç-sakal-bıyık traşı

İstenmeyen tüylerin temizliği

Bireysel bakım planı doğrultusunda banyo yaptırılması

Temizlik ve Güvenlik

Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi

Odasının temizlenmesi ve düzeltilmesi

Kurum içi tehlikelere karşı koruma ve gözetim

Egzersiz

Bireyin hareket kısıtlılığının önüne geçilmesi

Yer değiştirilmesi

Beslenme

Yemeğinin yedirilmesi, hizmetlerini kapsamaktadır